O nás  |  Služby  |  Referencie  |  Správy  |  Aktuálne  |  Valné zhromaždenie  |  Kontakt   
 

Správy pre akcionárov


Oznamujeme Váženým akcionárom, že kancelária spoločnosti  sídli na
Roľníckej 116, 831 07 Bratislava.

Telefón:
Katarína Jakubáčová 0911 484 284
Ing. Maria Feketeová 0911 484 285

Oznámenie v súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Vajnory Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť

Telefón: +421 903 244 646
E-mail: office@vsc.sk
www.vsc.sk

Email:
 
Copyright 2005-2011. VSC a.s.